לימודי MBA בטכניון

קבלה לתוכנית

  • תואר ראשון (או זכאות לתואר ראשון) בציון מינימלי של 80 לפחות.
  • מבחן GMAT- כמותי ומילולי, בציון של 80% לפחות בחלק הכמותי ו-550 לפחות בציון הכללי.
  • מועמדים בעלי תואר שני במקצועות בעלי אופי מדעי עם ממוצע תואר 85 לפחות, וכן מועמדים בעלי תואר דוקטור, פטורים ממבחן GMAT.
  • לפחות 3 שנות ניסיון מקצועי.
  • מבחן באנגלית - מועמד שהשיג לפחות 75% בחלק המילולי של ה-GMAT פטור מהמבחן.
  • מועמדים שלא למדו מתמטיקה (חדו"א) ומערכות מידע בתואר הראשון, יחוייבו בלימודי השלמה.

שכר לימוד

  • תוכנית ה-MBA בחיפה: 125% משכר לימוד אוניברסיטאי לתואר שני (250% לכל התוכנית).
  • תוכנית ה-MBA בתל אביב: 68,000 ש"ח לכל התוכנית.

חזרה למוסדות הלימוד בישראל

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם