Executive MBA

תוכנית ה- Executive MBA, או בעברית- 'תואר שני במינהל עסקים למנהלים', פועלת כיום בכמה אוניברסיטאות ומכללות פרטיות בישראל. תוכנית הלימודים ומסגרת הלימודים חופפת פחות או יותר לתוכניות ה-MBA הכלליות, אולם בשונה מתוכנית הלימודים הכללית, היא פתוחה רק למועמדים בעלי ניסיון ניהולי פורמלי של מספר שנים לפחות.

ניהול למנהלים

מטרת תוכניות ה- Executive MBAהיא ליצור מסגרת לימודים ייחודית עבור מנהלים ובעלי תפקידים בכירים בארגון, המגיעים ללימודי מינהל עסקים לאחר שנים של ניסיון ניהולי מעשי. תוכניות ה- Executive MBAמאפשרות למנהלים ללמוד כקבוצה נפרדת משאר הסטודנטים ל-MBA, שהם לעיתים חסרי כל ניסיון ניהולי (או תעסוקתי) מעשי, וכך לתרום למפגש לימודי פורה ומעשיר יותר עבור כל אחד מחברי הקבוצה, שמביא לכיתה את ניסיונו והשקפת עולמו. תוכניות ה- Executive MBAמותאמות מבחינת לוח הזמנים שלהן לזה של אנשים עובדים, והדגש שהן מעניקות לסדנאות פרקטיות הוא רב יותר מאשר בתוכניות הרגילות.

קבלה ל- Executive MBA

תנאי הקבלה לתוכניות ה- Executive MBA שונות מאלו הנהוגות בתוכניות הרגילות לתואר שני במינהל עסקים. הציון הממוצע הדרוש בתואר הראשון לתוכניות Executive MBA הוא לרוב נמוך יותר מזה שדרוש בתוכנית הרגיל. מבחן ה-GMAT פעמים רבות אינו נדרש כאן. GMAT נתפס כמבחן המנבא הצלחה בלימודי ניהול, ניבוי שהופך ללא רלוונטי בתוכנית המיועדת למי שכבר מכהנים כמנהלים בפועל מזה מספר שנים.

הדגש בקבלה לתוכנית Executive MBA ניתן, אם כן, על מידת הניסיון המקצועי של המועמדים: כמה שנות ניסיון מקצועי בתפקיד בכיר יש להם. תוכניות ה- Executive MBA כוללות ריאיון אישי כתנאי קבלה לתוכנית. בריאיון נבדקת, בין השאר, מידת יכולתו של המנהל להשתלב ולעבוד בצוות במסגרת לימודי התואר השני.

שכר הלימוד ב- Executive MBA

פתיחת תוכנית Executive MBA הינה עסקה כלכלית משתלמת למדי עבור המנהלים שמגיעים ללמוד בתוכנית- ומקבלים כלים רבים ומתקדמים לניהול אפקטיבי, ועבור האוניברסיטאות והמכללות שמקיימות את התוכנית. שכר הלימוד הנהוג בתוכניות אלו שונה משכר הלימוד בתוכניות הרגילות- וגבוה ממנו בצורה משמעותית. בתוכניות ה - Executive MBA אתם צפויים לשלם כשבעים אלף שקלים, ולעיתים יותר מכך, על תוכנית הלימודים המלאה. שכר הלימוד בתוכנית כולל בדרך כלל גם נסיעה לימודית בת מספר שבועות לחו"ל, לרוב לארה"ב. מנהלים רבים המגיעים לתוכנית Executive MBA נהנים ממימון, חלקי או מלא של שכר הלימוד על ידי החברה ששלחה אותם ללימודים.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם