MBA בישראל או בעולם?

מרבית תוכניות הלימוד לתואר מב"ע בישראל אינן חושפות את הסוטדנט הישראלי לאינטרקציה עם אוכלוסיות זרות כפי שעושות זאת תוכניות לימוד בחו"ל. נכון הוא שקיימות מספר תוכניות לימוד בארץ שמשתתפים בהם סטודנטים זרים, כמו גם שיתופי פעולה שונים שנערכים בין אוניברסיטאות ישראליות זרות אולם אין להשוות זאת לחווית הלימודים בחול.

האוניברסיטאות הגדולות באירופה ובארה"ב פתחו את שעריהם בפני סטודנטים זרים מרחבי העולם. הסטודנט מפתח קשרים חברתיים, שמתפתחים מאוחר יותר לקשרים עסקיים עם סטודנטים מרחבי העולם שעובדים בחברות המובילות בארה"ב, אירופה ואסיה. אולם, הניתוק מהסביבה המוכרת, מהמשפחה ומהחברים אינם מתאימים לכל אחד ויש סטודנטים אשר חשים ניתוק וניכור במהלך הלימודים. בנוסף, עבור סטודנט ישראלי שמתכנן לחזור לישראל בסיום תקופת הלימודים הנטוורקינג עם סטודנטים זרים לא תמיד מביא תועלת. לעתים חש הסטודנט החוזר כי הוא התנתק מהסביבה העיסקית בישראל, ודווקא סטודנט שלמד בישראל פיתח לעצמו קשרים עסקיים משמעותיים יותר.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם